Leeuwenborgh en Arcus op weg naar een toekomstbestendig ROC

De minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven heeft op maandag 8 oktober ingestemd met de fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh.

De minister heeft hiermee het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO opgevolgd. Volgens deze commissie voldoen onze plannen aan alle vereisten om de fusie tot een succes te maken: : “De Commissie komt tot de conclusie dat de voorgenomen fusie op de langere termijn noodzakelijk is en al op kortere termijn kansen biedt. De fusie draagt bij aan het kunnen anticiperen op de gevolgen van de sterke demografische krimp in de regio, met behoud van mogelijkheden om te blijven investeren in kwaliteit van het onderwijs en om te anticiperen op ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.[...]. Na een fusie is er sprake van een aaneengesloten verzorgingsgebied met als kern de regio Zuid-Limburg."

Als Colleges van Bestuur zijn we blij met dit besluit. Het geeft ons de kans om vooruit te kijken en samen te bouwen aan een toekomstbestendig ROC. Zo kunnen we de kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijs waarborgen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling in Zuid-Limburg om iedereen - samen met onze economische en maatschappelijke partners - kansen op een mooie toekomst te geven.

Met de fusie kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs ook naar de toekomst garanderen. Ons opleidingsaanbod blijft bestaan en we behouden de huidige locaties zo veel als mogelijk. We gaan starten met programma’s om het onderwijs verder te ontwikkelen, samen met bedrijven, instellingen en onderwijscollega's. Er komen specifieke opleidingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat ons dus niet om groter worden, maar om een veelzijdig en passend aanbod in de regio te behouden en te ontwikkelen. Dus juist om kleinschaligheid en maatwerk mogelijk te maken. Daar willen we onze verantwoordelijkheid in nemen en daarom gaan we versterken en de handen ineenslaan. Dat gaan we de komende jaren doen.

En nu?

We realiseren ons heel goed dat het echte werk nu pas begint. De afgelopen periode hebben we visie ontwikkeld en plannen op hoofdlijnen gemaakt. Die gaan we nu samen invullen en vormgeven. Van de buitenkant veranderen we snel; er komt bijvoorbeeld begin volgend jaar een nieuwe naam. Deze nieuwe naam voeren we in per schooljaar 2019-2020. Maar voor de vernieuwing van onderwijs nemen we de tijd. We nemen jullie graag mee op de weg naar het nieuwe ROC. We houden jullie via deze webpagina op de hoogte van de volgende stappen.

Veelgestelde vragen

Hier volgt binnenkort een overzicht met veelgestelde vragen voor studenten en decanen.
ik ben student ik ben decaan

Nieuws

Lees hieronder de laatste nieuwsberichten over de fusie

Op dinsdag 9 oktober 2018 ontvingen wij van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de brief met daarin...

lees verder >